Kategorier

Vi har filter till FTX aggregat, filterboxar, friskluftsventiler, köksfläktar mm. Vi har även kolfilter till köksfläktar, ftx-aggregat mm. Ett filter är en viktig komponent i ventilationsfläktar som filtrerar den inkomande luften eller den utgående luften. Syftet med filtrering av inkomande luft är att rena luften från damm partiklar eller pollen. Det går även att filtrera mindre partiklar. Syftet med filtrering av utgående luft är oftast att rena luften från damm partiklar för att skydda de mekaniska komponenter som kan finnas i ett FTX aggregat, frånluftsfläkt mm.

Kolfilter används ofta för köksfläktar.

Filterklasser information:

De nya filterklasserna – i princip

Filtren mäts och klassas separat för partiklar i tre olika storleksfraktioner, och en sifferbeteckning visar hur stor andel av partiklarna som filtret skiljer av. Filtren deklareras med både klass och avskiljningsförmåga i viktprocent, där procenttalet är avrundat nedåt till närmaste femtal. För att få klassas måste ett filter avskilja minst 50 viktprocent av partiklarna i storleksklassen.

Filterklasser enligt ISO 16890

Klass enligt
ISO 16890
ePM1 ePM2,5 ePM10 grov
Avskiljningsförmåga 50 – 95 % 50 – 95 % 50 – 95 % inget krav
Storlek hos partiklarna upp till 1 µm* upp till 2,5 µm* upp till 10 µm* alla storlekar

 

Exempel på partikelstorlekar

  • mindre än 1 µm*
    Sotpartiklar från dieselavgaser och förbränning, virus, smog
  • 1 – 10 µm*
    Partiklar från däckslitage, oljerök, mögelsporer
  • större än 10 µm*
    Pollen, grovt damm

De gamla klasserna G1–G4, M5–M6 och F7–F9 (EN 779:2012) var egentligen bara en rangordning där högre klass betydde bättre. Fördelen med den nya klassificeringen är att den direkt visar filtrets avskiljningsförmåga för olika storleksfraktioner. Den som köper filter och känner till partikelhalterna vid luftintaget kan alltså själv räkna ut partikelhalterna i ventilationens tilluft. En fingervisning om partikelhalterna utomhus kan fås från Naturvårdsverkets miljöövervakning eller från kommunerna, som ofta övervakar partikelhalterna på utvalda platser.

Kundservice