Filtrera sökning
Isolering Utförande
Isoleringstjocklek
Rördimension Ø:

Show/hide more options

Högsta temperatur
Lägsta temperatur
Brandklass isolering (DIN 4102-11)

För offert klicka här!

Kaiflex KKplus s2 system -Låg rökutveckling -ett plus för personsäkerheten.

Den beprövade, flexibla, cellgummiisoleringen med slutna celler och tillförlitliga långtidsfunktionen. Nu med lägre rökutveckling för extra personsäkerhet i händelse av brand.

Kaiflex KKplus förhindrar tillförlitligt kondensbildning och hjälper miljön genom att reducera energiförluster. Den slutna strukturen bildar en permanent ångspärr, som effektivt hindrar kondens att bildas och garanterar en tillförlitlig isolering under hela systemets användningstid. På grund av den minimala rökutvecklingen bidrar systemet Kaiflex kk plus s2 till en tydligt högre personsäkerhet i händelse av brand. I området kring rörgenomföringarna har kaiflex kk+ minst klass R-90 enligt DIN 4102-11 och bidrar därmed till brandisolering.  

Används produkter från Kaiflex KKplus s2-systemet och de nya Kaifix RTplus-rörhållarna, motsvarar det installerade isoleringssystemet Euroklass B-s2, d0.

  • -Minimal rökutveckling enligt Euroklass B-s2, d0
  • -Förhindrar tillförlitligt kondens, µ ≤10.000
  • -Hög termisk effektivitet, λ ≤0,033 W/(m∙K) vid 0 °C 
  • -Tillförlitliga långtidsegenskaper
  • -Naturligt antimikrobiellt skydd

Porstängd med ångspärr
Tusentals individuella, vattenavvisande celler gör Kaiflex fuktbeständig, så att ingen ytterligare ångspärr behövs.


Korrosionsbeständig
Med sin fuktbeständighet håller Kaiflex rören torra och förhindrar korrosion under isoleringen.


Utmärkta termiska värden minskar energiförluster
Kaiflex har en låg värmeledningsförmåga. Energiförlusten minimeras. Detta gör Kaiflex till en utmärkt isolering.


Flexibel, damm- och fiberfri
Damm och fiberpartiklar kan försämra andningsluften på arbetsplatser och innebär dessutom en hälsofara. Kaiflex är damm- och fiberfri och gör installationen enklare, säkrare och mindre hälsofarlig.


Antimikrobiell utrustning
Mögel kan försämra kvalitén på inomhusluften. Det effektiva skyddet mot inträngande fukt gör att Kaiflex redan ifrån början är antimikrobiell, mögelresistent och inte tillåter bakterietillväxt.


Ökande isoleringstjocklekar
Kaiflex KKplus finns tillgänglig i olika tjocklekar och är ett perfekt val när man vill förhindra kondens på rörledningar i klimat- och kyltekniska anläggningar.

 

Luftbutiken cellgummi isolering.

Kundservice