Ventilationskanaler i rektangulärt utförande, platta kanaler ventilationssystem för imkanalsdragning, flatkanal, plattkanal för imkanal samt tilluft och frånluft mm.

Kundservice