Över 45.000 kunder

Cellgummi

Underkategorier

 • Armaflex cellgummi...Armaflex cellgummi isolering

  Cellgummi isolering armaflex

 • Kaiflex KKplus systemKaiflex KKplus system

  För offert klicka här!

  Kaiflex KKplus s2 system -Låg rökutveckling -ett plus för personsäkerheten.

  Den beprövade, flexibla, cellgummiisoleringen med slutna celler och tillförlitliga långtidsfunktionen. Nu med lägre rökutveckling för extra personsäkerhet i händelse av brand.

  Kaiflex KKplus förhindrar tillförlitligt kondensbildning och hjälper miljön genom att reducera energiförluster. Den slutna strukturen bildar en permanent ångspärr, som effektivt hindrar kondens att bildas och garanterar en tillförlitlig isolering under hela systemets användningstid. På grund av den minimala rökutvecklingen bidrar systemet Kaiflex kk plus s2 till en tydligt högre personsäkerhet i händelse av brand. I området kring rörgenomföringarna har kaiflex kk+ minst klass R-90 enligt DIN 4102-11 och bidrar därmed till brandisolering.  

  Används produkter från Kaiflex KKplus s2-systemet och de nya Kaifix RTplus-rörhållarna, motsvarar det installerade isoleringssystemet Euroklass B-s2, d0.

  • -Minimal rökutveckling enligt Euroklass B-s2, d0
  • -Förhindrar tillförlitligt kondens, µ ≤10.000
  • -Hög termisk effektivitet, λ ≤0,033 W/(m∙K) vid 0 °C 
  • -Tillförlitliga långtidsegenskaper
  • -Naturligt antimikrobiellt skydd

  Porstängd med ångspärr
  Tusentals individuella, vattenavvisande celler gör Kaiflex fuktbeständig, så att ingen ytterligare ångspärr behövs.


  Korrosionsbeständig
  Med sin fuktbeständighet håller Kaiflex rören torra och förhindrar korrosion under isoleringen.


  Utmärkta termiska värden minskar energiförluster
  Kaiflex har en låg värmeledningsförmåga. Energiförlusten minimeras. Detta gör Kaiflex till en utmärkt isolering.


  Flexibel, damm- och fiberfri
  Damm och fiberpartiklar kan försämra andningsluften på arbetsplatser och innebär dessutom en hälsofara. Kaiflex är damm- och fiberfri och gör installationen enklare, säkrare och mindre hälsofarlig.


  Antimikrobiell utrustning
  Mögel kan försämra kvalitén på inomhusluften. Det effektiva skyddet mot inträngande fukt gör att Kaiflex redan ifrån början är antimikrobiell, mögelresistent och inte tillåter bakterietillväxt.


  Ökande isoleringstjocklekar
  Kaiflex KKplus finns tillgänglig i olika tjocklekar och är ett perfekt val när man vill förhindra kondens på rörledningar i klimat- och kyltekniska anläggningar.

   

  Luftbutiken cellgummi isolering.

 • Kaiflex RT-KK plusKaiflex RT-KK plus

  För offert klicka här!

  Kaiflex RT-KKplus -Motverkar effektivt kondens och termiska broar.

  Kaiflex RT-KK plus är en isolerad rörhållare med integrerad ångspärrseffekt som förhindrar konden, korrosion och energiförluster. Kaiflex RT-KK+ är en kombination av särskilt tryckfasta åtsittande PIE-skumsegment som är inbäddade i Kaiflex KKplus och skyddade med en extra robust mantel. Genom den integrerade ångspärrseffekten och de självhäftande förbindelserna uppnås en tillförlitlig termisk avskiljning.

  Liksom Kaiflex KKplus produkter finns även Kaiflex RT-KKplus rörhållare i stigande isoleringstjocklekar som också garanterar att inga termiska broar bildas samt motverkar rörkorrosion.

  • -Förhindrar köld- och värmebryggor
  • -Integrerad ångspärreffekt
  • -Minskar energiförluster
  • -Tillförlitliga långtidsegenskaper 
  • -Enkel montering
 • Kaiflex TillbehörKaiflex Tillbehör

  För offert klicka här!

  Tillbehör och verktyg för cellgummi isolering.

  Alla typer av tillbehör för att kunna arbeta med kaiflex isolering såsom verktyg, lim, tejper,lindningstråd, bindetråd, skyddsfärg m.m

  För att uppnå ett professionellt resultat är Kaiflex tillbehör optimalt anpassade för kaiflex isolerprodukter.

  Kaifinish är ett lacksystem som är enkelt att applicera och som torkar snabbt. Flera ytlager och omlackeringar kan göras snabbt och effektivt

  Kaifinish lackerna har testats för kompabilitet med varandra samt med elastomerisoleringsprodukterna Kaiflex, Kaisound och Kaiflex R-FORCE: De påverkar inte materialens egenskaper när de appliceras på rätt sätt. Korrosionskyddsystemets kompabilitet med Kaiflex speciallim har också testats.


  Kaifinish korrosionsskydd

  Kaifinish skapar en barriär mot rost, det vill säga att den isolerar metallen från att utsättas för luft och fukt. Till skillnad från metallbeläggningar (glimmer, zink etc.) så skyddar Kaifinish passivt: kvaliteten på skyddet minskar inte över tid och den är avsevärt snabbare att applicera.

  Systemet omfattar tre lager:

  0. Kaifinish Primer

  Detta lim med dess signalgula ockra-färg är avgörande på icke-järnmetaller. När denna beklädnad appliceras på järn, bidrar den till effekterna på de efterföljande lagren och möjliggör utmärk vidhäftning på koppar, mässing, röd mässing, aluminium mm.

  1. Kaifinish base

  Basbetäckningen appliceras på järnmetaller eller Kaifinish Primer och jämnar ut sprickor och rost. Dess klara matta gråa färg kan enkelt urskiljas från andra beklädnader eller metaller.

  2. Kaifinish Cover
  Denna ytbeläggning appliceras på Kaifinish Base och kompletterar korrosionsskyddsystemets effekt. Dess mörkgråa färg gör den urskiljbar från icke-täckta områden.

 • Kaiflex HFKaiflex HF

  För offert klicka här!

  • Kaiflex HF är garanterat halogenfri, dvs fri från klor, brom och PVC.
  • HF är särskilt lämplig för t.ex. varvsindustrin, rälsbundna fordon, data, serverrum och serverhallar. 

   

  Produktegenskaper

  Kaiflex HF är en flexibel, porstängd isolering, som är halogenfri dvs. fri från klor, brom och PVC.

  Kaiflex HF motverkar tillförlitligt kondensbildning och sparar miljön genom att reducera energiförluster. Den porstängda strukturen bildar en permanent ångspärr, hindrar effektivt fukt från att passera genom cellstrukturen och garanterar en tillförlitlig isolering under hela systemets användningstid.

  Den halogenfria strukturen gör Kaiflex HF särskilt lämplig för specifika användningsområden t.ex. inom varvsindustrin eller rälsbundna fordon eller datamiljöer såsom serverhallar eller serverrum. Minskar risken för spänningskorrosionssprickor vid användning på rostfria rör.

  • Porstängd med ångspärr
  • Flexibel, damm- och fiberfri
  • Fri från klor, brom och PVC
  • Låg rökgastoxicitet

   

  Porstängd med ångspärr

  Tusentals individuella, vattenavvisande celler gör Kaiflex fuktbeständig, så att ingen ytterligare ångspärr behövs.

   

  Flexibel, damm- och fiberfri

  Damm och fiberpartiklar kan försämra andningsluften på arbetsplatser och innebär dessutom en hälsofara. Kaiflex är damm- och fiberfri och gör installationen enklare, säkrare och mindre hälsofarlig.

   

  Fri från klor, brom och PVC

  Klor, brom och PVC är kemikalier som kan skynda på korrosionen och bilda giftig rök. Kaiflex finns därför i utföranden utan klor, brom och PVC.

   

  Låg rökgastoxicitet

  Rökgastoxiziteten är en viktig faktor vid isolering i Offshore-områden eller känslig omgivning. Kaiflex finns tillgänglig i halogenfri form med lägsta rökgastoxiciteten.

Cellgummi

För offert klicka här!

Kaiflex Isolering för ventilationskanaler och vvs rör. Termisk isolering är ett av de bästa sätten att förhindra att installationer fryser sönder. Kaimann har ett väldigt brett sortiment för alla typer av cellgummi isolering. 

 

 • KAIFLEX 60/80/100:  Starkare isolering, färre skikt, snabbare montering.
 • KAIFLEX R-FORCE:  Tryckresistent elastomerisolering, universellt användbar med sin vattenavvisande yta.
 • KAIPRO:  Proffesionell multikomponent för krävande miljöer.
 • KAIFLEX KKplus:  Det kanske mest använda systemet, förhindrar kondensbildning, permanent ångspärr.
 • KAIFLEX EPDMplus:  Specialiserad för isolering utomhus och högtemperaturanvändningar, utmärkt UV-resistens och hög temperaturresistens.
 • KAIFLEX HF:  Garanterat halogenfri, passar bra för datamiljöer såsom serverrum/serverhallar.
 • KAIGLASS:  Obrännbart, slutna celler och brett temperaturområde.
 • KAISOUND:  Utvecklad för optimal ljudisolering. 
 • KAIFLEX PROTECT F-ALU:  Silverfärgad ytbeläggning skyddar mot mekaniska skador.
 • KAIFLEX PROTECT R:  Tillförlitligt skydd vid mekanisk belastning.
 • KAIFLEX PROTECT F-BLACK:  Svart ytbeläggning skyddar mot mekaniska skador. 
 • KAIFLEX PROTECT ALU-TEC:  Ett flexibelt mantlingssystem i tilltalande metallutförande.
 • KAIFLEX PROTECT TS:  Ett flexibelt isoleringssystem med inbyggd ytbeläggning. 
 • KAIFLEX SHplus:  Isoleringen med den bättre effektiviteten.
 • KAIFOAM PE:  Effektiv energibesparing och skydd av rörledningen.

OBS!

Är ni intresserad av någon produkt i kaiflex sortimentet vi inte visar i nätbutiken är ni välkommen att kontakta oss för förfrågan.

,

Generell kaiflex monteringsanvisning. I nedan videofilmer visar kaimann hur man applicerar olika kaiflex produkter.

KAIFLEX BLACK applicering (1/2)

 

KAIFLEX BLACK applicering (2/2)

 

Om Kaimann företaget, utdrag:

"Sedan företaget grundades av Wilhelm Kaimann i Hövelhof 1959, har vi skrivit en imponerande framgångssaga och i dag är Kaimann en internationell etablerad tillverkare och utvecklare av modern teknik inom elastomerisoleringsprodukter. Våra stora globala framgångar har framför allt grundats på vår konsekventa inriktning på kontinuerlig vidareutveckling och optimering inom alla delar av företaget.

Den bakomdrivande kraften i allt detta har alltid varit Kaimann familjen själv. Familjen är involverad i varje enskild process och tack vare den nödvändiga framsyntheten och visionen ger det ständigt nya impulser till förbättringar och innovationer.

Vi erbjuder därför en bred portfölj av elastomerisoleringsprodukter för ett brett spektrum av applikationer samt ett omfattande distributionsnät som täcker mer än 50 länder. Kaimanns produkter säkerställer en hög effektivitet samt en säker och ett effektivt brand, buller och korrosionsskydd som används inom följande sektorer: hushållstillämpningar, industriell produktion, livsmedelsindustrin, kemikalier - och läkemedelssektorn, tung industri och olje- och gassektorn."

Kaiflex egenskaper

Porstängd med ångspärr
Tusentals individuella, vattenavvisande celler gör Kaiflex fuktbeständig, så att ingen ytterligare ångspärr behövs.


Korrosionsbeständig
Med sin fuktbeständighet håller Kaiflex rören torra och förhindrar korrosion under isoleringen.


Utmärkta termiska värden minskar energiförluster
Kaiflex har en låg värmeledningsförmåga. Energiförlusten minimeras. Detta gör Kaiflex till en utmärkt isolering.


Flexibel, damm- och fiberfri
Damm och fiberpartiklar kan försämra andningsluften på arbetsplatser och innebär dessutom en hälsofara. Kaiflex är damm- och fiberfri och gör installationen enklare, säkrare och mindre hälsofarlig.


Antimikrobiell utrustning
Mögel kan försämra kvalitén på inomhusluften. Det effektiva skyddet mot inträngande fukt gör att Kaiflex redan ifrån början är antimikrobiell, mögelresistent och inte tillåter bakterietillväxt.


Ökande isoleringstjocklekar
Kaiflex KKplus finns tillgänglig i olika tjocklekar och är ett perfekt val när man vill förhindra kondens på rörledningar i klimat- och kyltekniska anläggningar.

 • Support
 • Helgfria vardagar 8-12 Tel: 08-400 296 40
 • .


Kundservice