Filtrera sökning (6 products)
Luftflöde l/s Max vid 100 Pa:
15 - 225
Anslutning typ:
Anslutning mm:

Show/hide more options

Max temperatur på transporterad luft °C :

Tilluftsfläktar och Tilluftsaggregat till villor kontor restauranger mm.

Balansera din ventilation i din villa eller restaurang med hjälp av en tilluftsfläkt eller ett tilluftsaggregat

Vi har tilluftsaggregat med inbyggda elbatterier och filter samt tilluftsaggregat med inbyggda vattenbatterier och filter

Den mest ekonomiska lösningen är ett FTX aggregat men finns inte plats eller möjligheten att installera ett FTX aggregat är ett tilluftsaggregat nästa allternativ.

De Tilluftsaggregat med vattenbatteri är mest ekonomiskt ur energisynpunkt. Har du inte tillgång till varmvatten har vi då Tilluftsaggregat med elbatteri.

Väljer du ett tilluftsaggregat med elbatteri eller vattenbatteri kan det vara bra att förbereda tilluftssystemet för de kallaste dagarna på året med möjlighet till återluft. Detta är inte en stor kostnad och kan spara mycket energi.

Till återluft behöver du ett T-Rör eller T-stycke (förgrening) med ett tätt spjäll på uteluftskanalen (kanalen som tar in den kalla luften utifrån).

Spjället öppnar du vid behöv de riktigt kalla dagarna eller när du känner att tilluftsaggregatet inte uppnår den värmen du behöver.

Kundservice