Med ett T-rör kan du koppla på ett nytt lika stort eller mindre spirorör på en huvudstam i ditt ventilationssystem.

Är huvudstammen flera storlekar större än avgreningen kan du istället för T-rör andvända ett avstick för att hålla ner kostnaden.

Kundservice