Spara värmekostnader.

Återvinn upp till 85 procent av värmen i ert hem och spara elkostnader med våra återvinningsaggregat

Vilket FTX aggregat ska jag välja?

Att välja FTX aggregat: Filmen visar på ett enkelt sätt hur man kan tänka för att välja värmeåtervinningsaggregat till sitt hus.

Vad är ftx ventilation?
FTX står för:

"F=Frånluft, T=Tilluft, X=värmeväXling" är ett värmeåtervinnings system. Med ett FTX system tas värmeenergin i den förbrukade ventilationsluften tillvara istället för att gå direkt ut i det fria. Energi sparas samtidigt som inomhusklimatet blir bättre. Luftbutiken säljer endast FTX aggregat med roterande värmeväxlare som vi själva använder då vi utför entreprenader via vårt entreprenörsföretag Pro Wide Sweden AB.


FTX system i hemmet

För ett bra inomhusklimat krävs att hela luftvolymen i bostaden byts ut inom någon timme. Det innebär att stora energimängder lämnar huset. Genom att installera ett FTX system kan man återvinna värmen med upptill 90 %. Dessutom så får du en hälsosam och frisk inomhusmiljö fri från pollen och föroreningar. 


FTX system "gör det själv paket"

Vi säljer FTX aggregat för egen installation och helt kompletta FTX System med ventilations ritningar, FTX aggregat och allt material som är helt anpassad efter ditt hus.


FTX system

Är detta med FTX system nytt för dig så kan du ringa oss på Luftbutiken för att få en uppfattning om hur ett FTX system för just ditt hus ska se ut.


Hembesök

Tyvärr gör vi inga hembesök men vi hjäper gärna till med frågor inför köp  när du ska välja ett FTX system / värmeåtervinningssystem.

-ett ftx aggregat är enkelt att montera själv!

Kontakta oss för mer info!

Effektiva FTX System. Läs om ftx aggregat ovan

Kundservice