Badrumsfläkt

Det finns två saker att tänka på innan man köper en badrumsfläkt.

   1. Vilka funktioner ska din badrumsfläkt innehålla
   2. Hur ska du montera din badrumsfläkt

En badrumsfläkt kan fås med en mängd olika funktioner.

Vill du ha en badrumsfläkt med alla funktioner ska du välja Klimat K7 som kan även användas som värmeflyttare

Klicka här för att komma till Klimat K7

IP-Klass / Kapplingsklass

För elektrisk eller elektronisk utrustning såsom badrumsfläktar och belysning i krävande miljöer, där damm, korrosiva ämnen, fukt och vatten kan tränga in, är det mycket viktigt att ha en god kapsling minska riskerna för elchock, brand och explosion.

Minimikraven finns idag i installations- och produktstandarder för elsäkerhet och explosionsskydd.Krav på kapslingar ställs också på elmateriel med höga krav på tillförlitlighet och där inträngande damm kan medföra störningar.

Första siffran:

0: Inget skydd.
1: Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 50 millimeter.
2: Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 12 millimeter.
3: Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 2,5 millimeter.
4: Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 1 millimeter.
5: Dammskyddad.
6: Dammtät.

Andra siffran:

0: Inget skydd.
1: Skyddad mot droppande vatten.
2: Skyddad mot droppande vatten. Apparaten får ej luta mer än max 15° från normalvinkeln.
3: Skyddad mot strilande vatten. Max vinkel 60°.
4: Skyddad mot strilande vatten från alla vinklar.
5: Skyddad mot spolande vatten från munstycke.
6: Skyddad mot kraftig överspolning av vatten.
7: Kan nedsänkas tillfälligt i vatten utan att ta skada.
8: Lämpad för långvarig nedsänkning i vatten, enligt tillverkarens anvisning.


Relevant standard heter SS-EN 60 529, Kapslingsklasser för elektrisk materiel (IP-beteckning)

Kundservice