Filtrera sökning
Bredd:
45 cm - 66 cm

Show/hide more options

Djup (cm):
30 cm - 30 cm

Inbyggnadsfläktar och dess olika utföranden

Inbyggnadsfläktar med Separat fläkt: Inbyggnadsfläktar för användning tillsammans med separat frånluftsfläkt d.v.s har du en boxfläkt som suger ut luft från badrum, kök, tvättstuga etc. så kan du styra hastigheten på fläkten via inbyggnadsfläkten.

Inbyggnadsfläktar med Centralfläkt: Inbyggnadsfläktar som ofta används i flerbostadshus. Då fläkten är placerad på t.ex. tak så kan du med hjälp av inbyggnadsfläkten strypa flödet från ventilationen ovan spis.

Inbyggnadsfläktar Med motor: Motorn sitter i inbyggnadsfläkten och används oftast då ditt hus har självdrag. Har man självdrag kan man ansluta en inbyggnadsfläkt till ventilationen ovan spis med automatspjäll, inbyggnadsfläkten filtrerar matos genom fettfilter och kolfilter.

Inbyggnadsfläktar Med aggregat: I bostäder där man installerar ett luftbehandlingsaggregat med möjlighet till extern anslutning av Inbyggnadsfläktar skall speciella Inbyggnadsfläktar användas om man vill ha den funktionen att inbyggnadsfläkten styrs av aggregatet.

Inbyggnadsfläktar med Alliance: Transformatior för 3-stegshastighetsreglage av köks- och centralfläktar. Kan forcera ventilation i kök och våtrum var för sig, manuellt spjäll. Anslutning på inbyggnadsfläkten Ø125mm.

Inbyggnadsfläktar med Automatspjäll: Nu kan alla välja sina egna Inbyggnadsfläktar! Även till självdragsventilation. EFRA125 är ett automatiskt fläktspjäll som för första gången ger full frihet att välja bland alla typer av Inbyggnadsfläktar och designkåpor samt att använda dessa i flerfamiljshus med gemensamma kanaler och centralfläkt. Denna lösning är godkänd vid en framtida OVK besiktning av fastigheten.

Inbyggnadsfläktar Tillbehör: kolfilter mm. Köp Inbyggnadsfläktar billigt. Läs om Inbyggnadsfläktar ovan.

Kundservice