Över 45.000 kunder

Fläktar

Underkategorier

 • TakfläktarTakfläktar

  Vilken kapacitet ska en tafläkt ha? 

  Det beror helt på vad man ska använda en takfläkt till, ex:

  Till en köksfläkt så bör man ha en takfläkt med kapacitet över 200 l/s vid 100 pa.

  Ska man använda en takffläkt för mekanisk frånluft i sin bostad så kan man räkna bostadsytan ggr 0,36 och per person ca: 7 l/s. exempel om ni är 2 personer i hushållet och har en bostadsyta på 100kvm, 2x7 l/s = 14 l/s, 100 x 0,36 l/s = 36 l/s,   Totalt 50 l/s.

  Vad är då "pa"?  Det är tryckfallet (motstånd) i ventilationskanalen beroende på dimension, hur lång dragning samt hur mycket böjar man monterat. Normaldragning för köksfläktar och mindre frånluftsdragningar brukar ligga mellan 100 -150 pa tryckfall. 

  Takfläkt

  Varje takfläkt i denna kategori är CE-märkt. Detta innebär att varje enskilg takfläkt utsatts för bl.a. riskanalys och EMC-provning.
  Under "Cirkulär - och Rektangulär anslutning" är takfläktarna kategoriserade efter deras anslutningstyp. Vårt stora utbud av kanalfläktar finns under "kanalfläkt", och under "Väggfläkt" finns olika typer av väggfläktar.
  En takfläkt från LuftButiken har ett hölje i förzinkad stålplåt och är fuktskyddad och godkänd för våta utrymmen. Takfläktarna håller skyddsklass IP 44.

   

  Takfläkt varvtalsstyrning

  Alla våra fläktar kan varvtalsregleras, med genom spännings-/frekvensändring.Takfläkten har ytterrotormotor med underhållsfria kullager. Motorn är försedd med inbyggt godkänt motorskydd. En Takfläkt skall ej användas för transport av slipdamm, sot eller liknande.

   

  Takfläkt montering

  När man monterar en takfläkt så används olika typer av takgenomföringar. Takfläkten är försedd med ett snäpp lås för att undelätta service. Tänk alltid på att montera fläkten så att den är åtkomlig för service. För ökad komfort så monteras ljuddämpare före en takfläkt.

   

  Takfläkt användningsområde

  En takfläkt har flera användningsområden, b.la. forcering av en kökskåpa, som frånluftsfläkt i en villa, evakueringsfläkt i en lokal. Välj fritt så länge inget slipdamm, sot eller liknande inte transporteras genom kanalfläkten.

   

  Takfläkt egenskaper

  Spänningsreglerbar, Enkel att montera, Underhållsfri och driftsäker
  Takfläkten har en enkelsugande radialfläkt med bakåtböjda skovlar och underhållsfri ytterrotormotor. Vi säljer runda takfläktar tillverkade av pulverlackerad galvaniserad stålplåt, i standardfärgerna svart eller tegelröd. Fläktarna är försedda med anslutningskabel och stickpropp samt hakar för fastsättning mot fästram eller takgenomföring.
  För att skydda motorn mot överhettning har takfläktarna impedansskyddad motor.
  Lämplig att använda vid frånluftsventilation i en- och flerfamiljshus, kontor och barnstugor.

 • KanalfläktarKanalfläktar

  Vilken kapacitet ska fläkten ha? Det beror helt på vad man ska använda fläkten till, ex: som köksfläkt så bör man ha en kapacitet över 200 l/s vid 100 pa. Ska man använda fläkten som mekanisk frånluft i sin bostad så kan man räkna bostadsytan ggr 0,36 och per person ca: 7 l/s. exempel om ni är 2 personer i hushållet och har en bostadsyta på 100kvm, 2x7 l/s = 14 l/s, 100 x 0,36 l/s = 36 l/s,   Totalt 50 l/s.

  Vad är då pa?  Det är tryckfallet (motstånd) i ventilationskanalen beroende på dimension, hur lång dragning samt hur mycket böjar man monterat. Normaldragning för köksfläktar och mindre frånluftsdragningar brukar ligga mellan 100 -150 pa tryckfall. 

  Kanalfläkt

  Varje kanalfläkt i denna kategori är CE-märkt. Detta innebär att varje enskilg fläkt utsatts för bl.a. riskanalys och EMC-provning. Ovan kan du filtrera fram rätt  kanalfläkt kategoriserade efter deras egenskaper.
  En kanalfläkt från LuftButiken har ett hölje i förzinkad stålplåt och är fuktskyddad och godkänd för våta utrymmen. Kanalfläkt CK håller skyddsklass IP 44.

   

  Kanalfläkt varvtalsstyrning

  Alla våra fläktar kan varvtalsregleras med genom spännings-/frekvensändring. Kanalfläkten har ytterrotormotor med underhållsfria kullager. Motorn är försedd med inbyggt godkänt motorskydd.En kanalfläkt skall ej användas för transport av slipdamm, sot eller liknande.

   

  Kanalfläkt montering

  När man monterar en kanalfläkt så används skarvsvep för att undelätta service. Tänk alltid på att montera fläkten så att den är åtkomlig för service. För ökad komfort så monteras ljuddämpare före och efter en fläkt.

   

  Kanalfläkt användningsområde

  Om du vill forcera en köksfläkt så använd en kanalfläkt kompakt om den sitter i ett varmt utrymme, eller en kanalfläktisolerad om den sitter i ett kallt utrymme, ex. en vind. En kanalfläkt vägg är bra om man enkelt vill evakuera luft ur en lokal, ett garage eller liknande. En kanalfläkt utomhus är bra när man vill få bort så mycket ljud från rummet som möjligt, den är även vattentät för utomhusbruk.

   

  Kanalfläkt egenskaper

  Om fläkten är kanalansluten kan den installeras utomhus och i våtrum. Detta är möjligt tack vare fläktens täta hölje och kopplingsdosa klass IP 55 med en M20 kabelavlastning/tätning klass IP 68.

  Spänningsreglerbar, Inbyggd termokontakt, Kan monteras i valfritt läge, Kan installeras utomhus, Underhållsfri och driftsäker
  Kanalfläktarna är avsedda för montering i kanal. Alla Kanalfläktar har minst 25 mm lång anslutningsstos.
  För att underlätta installationen kan man komplettera med en montagekonsol. Fästklammer FK gör montering/demontering enkel och förhindrar vibrationsöverföring till kanal. Fläktarna har bakåtböjda skovlar och underhållsfri ytterrotormotor.
  Kanalfläktarna kan spänningsregleras med en steglös tyristor eller 5-stegs transformator. För att skydda motorn mot överhettning har fläkten ett impedansmotorskydd. Höljet är tillverkat av galvaniserad stålplåt och är falsat vilket ger ett näst intill lufttätt hölje.

 • VäggfläktVäggfläkt

  Vilken kapacitet ska fläkten ha? Det beror helt på vad man ska använda fläkten till, ex: som köksfläkt så bör man ha en kapacitet över 200 l/s vid 100 pa. Ska man använda väggfläkten som mekanisk frånluft i sin bostad så kan man räkna bostadsytan ggr 0,36 och per person ca: 7 l/s. exempel om ni är 2 personer i hushållet och har en bostadsyta på 100kvm, 2x7 l/s = 14 l/s, 100 x 0,36 l/s = 36 l/s,   Totalt 50 l/s.

  Vad är då pa?  Det är tryckfallet (motstånd) i ventilationskanalen beroende på dimension, hur lång dragning samt hur mycket böjar man monterat. Normaldragning för köksfläktar och mindre frånluftsdragningar brukar ligga mellan 100 -150 pa tryckfall. 

  Väggfläkt

  Varje väggfläkt i denna kategori är CE-märkt. Detta innebär att varje enskilg fläkt utsatts för bl.a. riskanalys och EMC-provning.
  Under "Cirkulär - och Rektangulär anslutning" är väggfläktarna kategoriserade efter deras anslutningstyp. Vårt stora utbud av väggfläktar finns under "Väggfläkt", och under "Väggfläkt" finns olika typer av väggfläktar.
  En väggfläktfrån LuftButiken har ett hölje i förzinkad stålplåt och är fuktskyddad och godkänd för våta utrymmen. Väggfläktarna håller skyddsklass IP 44.

 • BadrumsfläktBadrumsfläkt

  Badrumsfläkt

  Det finns två saker att tänka på innan man köper en badrumsfläkt.

     1. Vilka funktioner ska din badrumsfläkt innehålla
     2. Hur ska du montera din badrumsfläkt

  En badrumsfläkt kan fås med en mängd olika funktioner.

  Vill du ha en badrumsfläkt med alla funktioner ska du välja Klimat K7 som kan även användas som värmeflyttare

  Klicka här för att komma till Klimat K7

  IP-Klass / Kapplingsklass

  För elektrisk eller elektronisk utrustning såsom badrumsfläktar och belysning i krävande miljöer, där damm, korrosiva ämnen, fukt och vatten kan tränga in, är det mycket viktigt att ha en god kapsling minska riskerna för elchock, brand och explosion.

  Minimikraven finns idag i installations- och produktstandarder för elsäkerhet och explosionsskydd.Krav på kapslingar ställs också på elmateriel med höga krav på tillförlitlighet och där inträngande damm kan medföra störningar.

  Första siffran:

  0: Inget skydd.
  1: Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 50 millimeter.
  2: Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 12 millimeter.
  3: Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 2,5 millimeter.
  4: Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 1 millimeter.
  5: Dammskyddad.
  6: Dammtät.

  Andra siffran:

  0: Inget skydd.
  1: Skyddad mot droppande vatten.
  2: Skyddad mot droppande vatten. Apparaten får ej luta mer än max 15° från normalvinkeln.
  3: Skyddad mot strilande vatten. Max vinkel 60°.
  4: Skyddad mot strilande vatten från alla vinklar.
  5: Skyddad mot spolande vatten från munstycke.
  6: Skyddad mot kraftig överspolning av vatten.
  7: Kan nedsänkas tillfälligt i vatten utan att ta skada.
  8: Lämpad för långvarig nedsänkning i vatten, enligt tillverkarens anvisning.


  Relevant standard heter SS-EN 60 529, Kapslingsklasser för elektrisk materiel (IP-beteckning)

 • VärmeflyttareVärmeflyttare
  Har du för varmt i rummet där din kamin står eller luft-luftvärmepumpen kan du med hjälp av en värmeflyttare skicka den varma luften till de kalla rummen.
 • Tilluftsfläktar &...Tilluftsfläktar & Tilluftsaggregat

  Tilluftsfläktar och Tilluftsaggregat till villor kontor restauranger mm.

  Balansera din ventilation i din villa eller restaurang med hjälp av en tilluftsfläkt eller ett tilluftsaggregat

  Vi har tilluftsaggregat med inbyggda elbatterier och filter samt tilluftsaggregat med inbyggda vattenbatterier och filter

  Den mest ekonomiska lösningen är ett FTX aggregat men finns inte plats eller möjligheten att installera ett FTX aggregat är ett tilluftsaggregat nästa allternativ.

  De Tilluftsaggregat med vattenbatteri är mest ekonomiskt ur energisynpunkt. Har du inte tillgång till varmvatten har vi då Tilluftsaggregat med elbatteri.

  Väljer du ett tilluftsaggregat med elbatteri eller vattenbatteri kan det vara bra att förbereda tilluftssystemet för de kallaste dagarna på året med möjlighet till återluft. Detta är inte en stor kostnad och kan spara mycket energi.

  Till återluft behöver du ett T-Rör eller T-stycke (förgrening) med ett tätt spjäll på uteluftskanalen (kanalen som tar in den kalla luften utifrån).

  Spjället öppnar du vid behöv de riktigt kalla dagarna eller när du känner att tilluftsaggregatet inte uppnår den värmen du behöver.

 • KryddhyllefläktKryddhyllefläkt

  Kryddhyllefläkt är avsedd för placering ovanför spishällen bakom kryddhyllan, man kan givetvis placera kryddhyllefläkten på annan plats.

  Kryddhyllefläktar används ofta i lägenheter där man också vill ventilera ex: badrummet (frånluft), man kan säga att den fungerar som en slags centralventilation för eget hushåll (centralventilation villa). 

  Vilken kökskåpa kan man välja till?

  Egentligen så är det en kökskupa som har systemet "centralventilation villa" man ska välja, men beroende på tillverkare så är det inte säkert att en elektriker kan koppla ihop kryddhyllefläkten med kökskupan. Det bästa är att köpa krydhyllefläkt och kökskupa från samma tillverkare eller så får man kontakta respektive tillverkare och lyssna vilka alternativ man kan välja bland.

 • Rökgasfläkt/Brandgasfl...Rökgasfläkt/Brandgasfläktar

  Rökgasfläkt

  En rökgasfläkt är den mest effektiva lösningen om det är dåligt drag i skorstenen. Rökgasfläkten är lätt att montera överst på skorstenen och den tål en konstant temperatur på upp till 250 ºC. En vibrationsfri montering av motorn säkerställer en mycket tyst utsugning.

 • IndustritakfläktIndustritakfläkt
 • ATEX-certifierade fläktarATEX-certifierade fläktar
 • RadialfläktarRadialfläktar
  Radialfläkt är en enkelsugande fläkt och har en mycket kompakt konstruktion. Radialfläkt är idealisk för inbyggnad i apparater som t.ex. värmepumpar, avfuktare eller torkutrustningar, men kan även användas som kanalfläktar där högt tryck och låg ljudnivå krävs.Radialfläkt är tillverkad i galvaniserad stålplåt och är fuktskyddad och godkänd för användning utomhus.Radialfläkt kan utrustas med swing-out design för enkel rengöring och underhåll.
 • Tillbehör fläktarTillbehör fläktar

  I denna kategori hittar du reservdelar till Takfläktar, kanalfläktar, väggfläktar, kryddhyllefläktar m.m

90 dagar öppet köp
Beställ nu, betala om 3 månader
För privatpersoner & företag
Fläktar

Vilken fläkt ska jag välja och vilken kapacitet behöver jag?

Nedan har vi samlat information som kanske kan hjälpa er att välja rätt fläkt. 

Fläktar för bra ventilation

Vi har alla typer av fläktar, kanalfläkt, boxfläkt, kryddhyllefläkt, isolerad fläkt, takfläkt etc. och givetvis så har vi alla modeller i EC utförande.

Den luftflöde vi specificerat i namnet är oftast beräknat på 100 pa tryckfall.

Våra fläktar är anpassade till alla sorters utrymmen som till exempel villor, badrum, kontor, verkstad, garage etc. Behöver du rådgivning med att välja rätt fläkt ring oss på ventilationssupporten 08 400 496 40

Vilken kapacitet ska fläkten ha? Det beror helt på vad man ska använda fläkten till, ex: som köksfläkt så bör man ha en kapacitet över 200 l/s vid 100 pa. Ska man ha den som mekanisk frånluft i sin bostad så kan man räkna bostadsytan ggr 0,36 och per person ca: 7 l/s. exempel om ni är 2 personer i hushållet och har en bostadsyta på 100kvm, 2x7 l/s = 14 l/s, 100 x 0,36 l/s = 36 l/s,   Totalt 50 l/s.

Vad är då pa?  Det är tryckfallet (motstånd) i ventilationskanalen beroende på dimension, hur lång dragning samt hur mycket böjar man monterat. Normaldragning för köksfläktar och mindre frånluftsdragningar brukar ligga mellan 100 -150 pa tryckfall. 

Takfläkt: Monteras uppe på taket. Lämpligt för: mekanisk frånluft, extern fläkt till kökskåpa eller centralventilation till villa. Fördelen med takfläkt är att den blir lättåtkomlig vid service eller byte.

Väggfläkt: Monteras på vägg, finns i utförande för montering på utsida samt insida. Lämplig för: mekanisk frånluft, extern fläkt till kökskåpa eller centralventilation till villa.

Kanalfläkt: Monteras direkt på ventilationskanalen. Finns i olika utföranden såsom oisolerade, isolerade m.m. Lämplig för: mekanisk frånluft, extern fläkt till kökskåpa eller centralventilation till villa.

AC eller EC motor?

Vad är skillnaden mellan en ac och ec motor?

EC-integralmotorer har avsevärt högre verkningsgrad än AC-motorer.  EC-motorer har permanentmagneter för att skapa det magnetiska fältet och elektroniskt kommuterad likström för att skapa rotation. Konstruktionen gör att en större del av den tillförda energin skapar rotation och en mindre del går till förlustvärme. Verkningsgraden blir därmed högre = Minskad energianvändning!

En vanlig AC-motor drivs av växelström som ger upphov till växlande magnetiska fält inne i motorn som får den att rotera. Tyvärr går en stor del av den tillförda energin till förluster i form av värme.

 • Support
 • Helgfria vardagar 8-12 Tel: 08-400 296 40
 • .


Kundservice