No products here

Sorry for the inconvenience.

Ventilation är bra för hälsan.

Bra ventilation består av viktiga komponenter som ventilationsaggregat eller fläktar. Luftbutiken säljer ventilationsaggregat och fläktar till villor, kontor, lägenheter. Kontakta oss om ni vill veta hur ni väljer rätt ventilation.

Luftbutiken.se erbjuder kompletta lösningar inom ventilation. Luftbutiken.se har även kompletta ventilations system för kök.

Kökets ventilationssystem

Kökets ventilation kan bestå av kökskåpa med extern fläkt, Alliance, Assist, Central ventilation Villa eller med spjäll för Centralventilation lägenhet.

 

Ventilation måste underhållas

För att uppnå ett energisnålt och hälsosamt ventilationssystem måste ventilationen underhållas.

Det finns rensvajer för rengöring av själdragsskorstenar eller mekanisk frånlutsventilation. Rensvajer används även till FTX Ventilation. FTX ventilation kräver byten av filter i FTX-aggregatet.

Filterbyte bör utföras en till tre gånger per år beroende på hur mycket damm som samlas i ditt FTX aggregat.

FTX aggregat = Värmeåtervinning

Värmeåtervinning är väldigt energibesparande, de värmeåtervinningsaggregat (FTX-aggregat) vi har kan återvinna upp till 85 procent av värmen i ert hem.

Ventilationsaggregat bör placeras lättåtkomligt för service, vindsaggregat i trånga utrymmen kan upplevas som omständiga att göra filterbyten.

FTX Aggregat för ventilation kallas även återvinningsaggregat, ventilationsaggregat mm.

Kundservice