SKORSTENSRENOVERING

 

Klicka här för instruktion om MODULSKORSTENAR

 

Vermikulitåtgång

Dimensionering insatsrör

Styvt insatsrör

Glidgjutning

 

 

10 steg för en lyckad skorstensrenovering


Monteringsanvisning för insatsrör vid skorstensrenovering

 

1. Hugg upp ett hål ovanför pannröret (pannans rökrör), stort nog att föra in inmurningstosen.
Om röret behöver extra stagning (t ex stor rökkanal i kombination med liten diameter
på insatsrör) kan avståndshållare monteras på röret innan det dras ner i kanalen.
Röret kan också stagas med monteringsklammer.

 

2. En murbruksfog skrapas ut så att stosen kan vila på underliggande stenar.

 

3. Insatsröret förs ner genom skorstenen med hjälp av dragplugg.

 

4. För röret utanpå stosens cylindriska överdel.

 

5. Mura igen den upphuggna arbetsöppningen till näst sista stenen.

 

6. Fyll upp med KC-bruk till stenens överkant.

 

7. Mura igen arbetsöppningen.

 

8. Vermikuliten hälles ner mellan insatsröret och rökkanalens innervägg.

 

9. Om avtäckning sker med konisk täckplåt, lägg cementbruket så att inmurningstungorna pressas ner i bruket.

 

10. Vid användande av rörstos eller blyplåt, lägg cementbruket sluttande från ytterröret, så att man alltid erhåller en vattenavrinning från röret.

 

Efter installation:
Skorstenen skall besiktigas och kontrolleras av behörig besiktningsman innan den får tas i bruk.

Tack för att du tog dig tid att läsa vår instruktion för skorstensrenovering.

 

Se våra skorstensprodukter här!

 

Lycka till med ditt projekt!

 

Kundservice