Över 45.000 kunder

Regin Pulser 230V/400V

Regin Pulser 230V/400V Visa större
Regin Pulser 230V/400V

Regin Pulser 230V/400V

Pulser är en en- eller två-fas värmeregulator för styrning av värmebatterier.

Mer detaljer

3 335:-

107668

  Mer information

  Regin Pulser 230V/400V

  PULSER är en elvärmeregulator med triacstyrning för enfas eller tvåfas elvärmare. Apparaten är i första hand avsedd för väggmontage och ansluts i serie mellan nätet och en elektrisk värmare, t ex elbatteri eller elradiator.

   

  PULSER har inbyggd temperaturregulator med ingångar för givare som placeras i t ex tilluftskanal eller rum.

  Vid rumsreglering kan den inbyggda givaren i PULSER användas.

  Effektregleringen är steglös genom tidsproportionell styrning, dvs förhållandet mellan till- och fråntid anpassas efter rådande värmebehov. Exempel: Tilltid 30 s och fråntid 30 s ger 50 % utstyrd värmeeffekt.

  Summan av tilltid och fråntid (pulsperioden) är 60 sek.

  Triacreglering är betydligt noggrannare än on/ off-reglering. Det betyder ökad värmekomfort och sänkta energikostnader. Eleffekten styrs av elektronik utan rörliga delar vilket innebär att

   

  PULSER är underhållsfri. Nätstörningar elimineras eftersom eleffekten styrs till/från vid växelspänningens nollgenomgång. PULSER har omställningsfunktion för att automatiskt anpassa regulatorns arbetssätt efter rådande behov.

   

  Tilluftsreglering

  Vid snabba reglerförlopp kommer regulatorn att arbeta med PI-funktion.

  P-bandet är 20 K och I-tiden 6 min.

  Rumsreglering Vid långsammare reglerförlopp

  Manualer

  Tillbehör

  Kundservice